058-7890789 gruttepierdefamylje@tresoar.nl

Dizze webside diele

Grutte Pier ‘DE FAMYLJE’

 


Bisto der ek ien fan Grutte Pier?

Grutte Pier ‘DE FAMYLJE’ is in grutte syktocht nei de neiteam fan de legindaryske Fryske frijheidsstrider Grutte Pier. Elkenien yn Fryslân, Nederlân en dêrbûten wurdt oproppen om út te sykjen oft hy/sy famylje is fan Pier. Ferwanten wurde offisjeel tafoege oan DE FAMYLJE en wurde útnoege op De Grutte Pier Famyljedei op snein 19 juny 2016 yn Kimswert.

Sykje it út!

Grutte Pier Famyljedei

Ferwanten wurde offisjeel tafoege oan DE FAMYLJE en wurde útnoege op De Grutte Pier Famyljedei op snein 19 juny 2016 yn Kimswert. De Grutte Pier Famyljedei is foar famylje, oanhang en oare belangstellenden.

It wurdt in bysûndere en feestlike dei mei in offisjele ûntfangst troch Grutte Pier, de Grutte Pier Famyljefoto, en in programma foar jong en âld en ta lering en fermeits!

Mear lêze

 

Gearwurking

Grutt Pier 'DE FAMYLJE' is in gearwurkingsprojekt tusken Tresoar en PeerGrouP Locatietheater Noord-Nederland.

Mear lêze

Hâld my op de hichte

Wolst op de hichte hâlden wurde fan al het nijs rûnom Grutte Pier ‘de FAMYLJE’? Meld dy dan oan foar ús nijsbrief.

OANMELDE

Nijs

 • Grutte Pier De Famyljedei Grutte Pier De Famyljedei
  Op Vaderdag, zondag 19 juni 2016, organiseerden de PeerGroup en de inwoners van Kimswerd voor verwanten- & niet-verwanten van Grutte Pier, de Grutte Pier Famyljedei.…
 • Inschrijving gesloten Inschrijving gesloten
  Na ruim een half jaar onderzoek van honderden ingestuurde kwartierstaten en onderzoeksvragen loopt het Grutte Pier project nu naar het einde. Met ingang van 1…
 • De finish van het Grutte Pier project komt in zicht! De finish van het Grutte Pier project komt in zicht!
  Wil je het Grutte Pier Onderzoeksteam nog laten onderzoeken of je verwant bent aan deze Friese vrijheidsstrijder, dan kun je tot 1 juni je kwartierstaat…
 • Lezingenmiddag - In het spoor van Grutte Pier Lezingenmiddag - In het spoor van Grutte Pier
  Het grootscheepse onderzoek naar een verwantschap met Grutte Pier krijgt op zondagmiddag 3 april een nieuwe dimensie met een drietal bijzondere lezingen. Dr. Oebele Vries…
 • Grutte Pier nieuwsbrief nummer 2 Grutte Pier nieuwsbrief nummer 2
  De Grutte Pier nieuwsbrief is vandaag (26-2) weer verstuurd. Lees de nieuwsbrief hier.Bekijk hier het nieuwsbrief archief.